onsdag 6. juli 2022

søndag 1. mai 2022

tirsdag 10. august 2021

Funn 4. til 10. august 2021

Da er jeg igang igjen og har fått lysfella til å virke.

Det har vært nydelig vær denne uken, og fine forhold for møllfangst. Noen nye arter for meg har også dukket opp. Nå har jeg funnet omtrent 140 forskjellige arter bare her nede i hagen. På lepidoptera.no har jeg registrert mer enn 170 arter.

Agonopterix heracliana

Agonopterix nervosa

Augustdvergmåler

Bjørkeløvvikler

Blek engmott

Brun bakkemåler

Brun einerbarmåler

Dvergnebbfly

Grasengfly

Gressmarkfly

Gul nebbmott

Gul skyggevikler

Gulflekkbakkefly

Gullmåler

Hagebærmåler

Hagebåndfly

Hagebåndfly med synlige undervinger

Halmgult gressfly

Hvitveislundmåler

Kantplettbakkefly

Kobberfly

Krattbærmåler

Stengelfly (Kyststengelfly?)

Ripsbuemåler

Seljebuskmåler

Stor kålsommerfugl

Stor perikummåler

Svartflekket kveldvikler

Tverrlinjet bakkefly

Variabelt båndfly

Vårbåndmåler


tirsdag 23. august 2016

20. august

Lysfelle denne natta og stor aktivitet, til sammen 56 individ. Hagebåndfly dominerer for tiden. Kjekt også å få rubinmåler, som er en ny art for meg. RubinmålerBrunt stengelflyGrått kilefly

Stort engflyAndre arter denne natta:
Hagebåndfly
Gressmarkfly
Hagebærmåler
Augustdvergmåler
Skogmosemott
Blek engmott
Gullmåler
Linjelundmåler
Grasengfly
Variabelt båndfly
Hvitveislundmåler
Seljebuskmåler
søndag 21. august 2016

17. august

Ny natt med lysfelle. En ny art for året denne natta også.


Hestehovfjærmøll
(Platyptilia gonodactyla)

Ellers:
Hagebærmåler
Blek engmott
Hagebåndfly
Kantplettbakkefly
Gressmarkfly
Gul nebbmott
Gulflekkbakkefly
Grasengfly

16. august

Tilsammen 47 individer i lysfella denne natta. Den som dominerer er hagebåndfly.


Grasengfly
(Mesapamea sp.)

Dessuten:
Hagebåndfly
Gressmarkfly
Augustdvergmåler
Blek engmott
Ripsbuemåler
Linjelundmåler
Gullmåler
Teglrødt engfly
Hagebærmåler

tirsdag 16. august 2016

10. august

Ved utelyset sto denne i tillegg til en gulflekkbakkefly.


Linjelundmåler