onsdag 27. juli 2016

27. juli

I natt og i dag tidlig var jeg på utelyset og fanget disse fem eksemplarene.

Gressmarkfly er en art som vanligvis opptrer i store mengder utover høsten. Det vil jeg nok merke dersom det blir værforhold til å sette ut lysfelle.

Augustdvergmåler er litt tidlig ute i forhold til tidligere år, men tror likevel det skal være denne arten. Det finnes mange arter dvergmålere, og disse er vanskelig å bestemme.

Sildrebergmåler har jeg funnet her hvert år. Den er ikke registrert så ofte andre steder i Norge. Så jeg blir glad hver gang den dukker opp her igjen.
Gressmarkfly
(Cerapteryx graminis)
Augustdvergmåler
(Eupithecia pusillata)Sildrebergmåler
(Entephria flavicinctata)


Bjørkeløvvikler
(Apotomis betuletana)


Frømøll
(Hofmannophila pseudospretella)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar